To discover your own potential. You must first find your limits. And then you have to have the courage to blow past them. (Picabo Street, Olympic gold winner)

Missie en Visie

De Rebels fastpitchacademy NHN is een non-profit organisatie. Het is onze missie om: De populariteit van het fastpitchsoftbal te vergroten. Jeugdige ambitieuze talentvolle sporters te enthousiasmeren en behouden voor de fastpitchsoftbalsport. Te streven naar een zo optimaal mogelijke ontplooiing van de fysieke en mentale mogelijkheden van de individuele speelsters. Visie: Het is ons streven om binnen ons programma het beste te bieden op het gebied van, individuele talent(h)erkenning, coaching en instructie op technische en strategische softbalvaardigheden, softbalspecifieke kracht, conditie en mentale training en topsportfilosofie.

Wat mag je verwachten?

Topsport Fastpitch vraagt om een optimale combinatie van fysieke kracht en souplesse, technische vaardigheden, mentale kracht en strategisch inzicht. Wij zijn ervan overtuigd dat als je de motivatie en het doorzettingsvermogen hebt, je heel veel kunt bereiken. Wij leiden dan ook op vanuit jouw individuele mogelijkheden, halen het beste in je naar boven, dagen je uit, leren je tot in de puntjes de technieken van het slaan, fielden, veldwerk, pitchen en catchen. Maar het start met fit worden en blijven. Jouw lichaam zo optimaal mogelijk klaar stomen om met zo min mogelijk kans op blessures te kunnen werken aan jouw technische vaardigheden. Op deze wijze werken aan en met je lichaam leert je ook veel over jouw mentale kracht. Wij geven veel aandacht aan het gebruik van mentale kracht in het uitvoeren van je technische vaardigheden. Net als het werken aan jouw strategisch inzicht. Dit zit verweven in de trainingen. Wanneer doe je iets en waarom? Iedere worp, iedere stap die je maakt heeft een doel. Welk doel? Steeds maken wij je attent op je handelen.

Hoe gaan we dat doen?

We starten in oktober 2015 met een try out weekend. Daar wordt je beoordeeld op alle vaardigheden. Op basis daarvan besluiten wij of wij je willen opnemen in ons programma. Volgende try out is in oktober 2016. Mocht je tijdens het lopende programmajaar toch graag aan willen sluiten dan kun je dit via de mail of telefoon bij ons kenbaar maken. Al naar gelang je ervaring, potentie en mogelijkheden van de Rebels zullen we je dan uitnodigen voor training. Op basis daarvan besluiten wij of instroom mogelijk is. Ons programma is een jaarrond programma met een specifiek opbouw, dit noemen wij Periodisering. We starten niet voor niets in het najaar, dit geeft de mogelijkheid om in het najaar, de winter en het voorjaar de speelsters intensief te coachen en trainen richting het actieve seizoen. Het is een individueel ontwikkelingsprogramma. Wij werken met persoonlijke ontwikkel plannen (POP). In dit persoonlijk ontwikkelplan formuleren wij samen met jou de doelen waaraan je wilt werken. Wat wil je bereiken en wat moet je daar dan allemaal voor doen en laten. Niet alleen op het gebied van fastpitch maar ook op jouw andere leefgebieden zoals school en sociale omgeving (familie/vrienden). Balans is van groot belang om goed te kunnen functioneren en presteren op al deze gebieden.

contactmomenten

Trainen doen wij in de winterperiode 2 tot 3 x per week. Trainingsdagen zijn de maandag en woensdag en in het najaar en winter op de zaterdagmorgen. Dit zorgt ervoor dat je op dinsdag en donderdag bij je eigen club kan trainen. In de oefen- en competitieperiode trainen wij 2 x per week op de maandag en woensdag. Specifieke contactmomenten anders dan instructie op fysiek gebied zullen wij zoveel mogelijk plannen aansluitend of voorafgaand aan de trainingen. Denk hierbij aan POP gesprekken, workshops over voeding, doping, mentale training etc… Kijk voor trainingsschema onder kopje trainingen

Het bestuur

Met veel plezier laten we jou kennis maken met het Rebels Fastpitch Academy bestuur.
Uploaded image

Gonny

Uploaded image

Carola

Uploaded image

Marijn

Uploaded image

Petra

Instructeurs

Maak kennis met onze instructeurs.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van alle activiteiten omtrent de Rebels Fastpitch Academy

Meld je aan

Vermeld je naam, geboortedatum, club en positie(s)